0

ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရျပဳလုပ္မည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ မီဒီယာသမားမ်ားအား ႀကိဳတင္ကန္႔သတ္မႈမ်ားရွိေန

ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ကို ၾသဂုတ္လ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားၾကၿပီး တက္ေရာက္သတင္းယူၾကမည့္ မီဒီယာသမားမ်ားအေပၚ ႀကိဳတင္ကန္႔သတ္မႈမ်ားရွိေနသည္ဟု သိရသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ရံုး အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ အဆိုပါသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ တက္ေရာက္ သတင္းယူၾကမည့္ သတင္းသမားမ်ားအေနျဖင့္ ေမးျမန္းလိုသည့္…

0

H1N1 ဟု သံသယရွိသူ က်န္းမာေရးဆရာမတစ္ဦးအား ဟားခါးျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ ေဆးကုသမႈခံယူ

ခ်င္းျပည္နယ္ ထန္တလန္ၿမဳိ႕နယ္ ေမွာင္တလန္ေက်းရြာရွိ က်န္းမာေရးႀကီးၾကပ္ (၁) တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ လ်က္ရွိသူ ဆရာမ တစ္ဦးအား ရာသီတုပ္ေကြးေခၚ H1N1 ေရာဂါဟု သံသယရွိသျဖင့္ ဟားခါး ျပည္သူ႕ေဆး ရံုးႀကီး တြင္ ေဆးကုသမႈခံယူေနေၾကာင္း သိရသည္။…