0

ခ်င္းျပည္နယ္နတလမွ တင္ဒါေခၚယူမႈသည္ ဟန္ျပမ်ွသာ

ခ်င္းျပည္နယ္နတလမွ တင္ဒါေခၚယူမႈသည္ ဟန္ျပမ်ွသာ ခိုႏူမ္းသုန္ ေမလ ၁၉၊ ၂၀၁၈။ ခ်င္းျပည္နယ္ နယ္စပ္ေဒသ၊ တို္င္းရင္းသားလူငယ္မ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအစီအစဥ္ (နတလ) မွ တင္ဒါေခၚယူသည့္အမွတ္စဥ္ (၈) ဒုတိယအႀကိမ္ တင္ဒါျပန္လည္ေခၚယူသည့္ ဖလမ္းၿမဳိ႕နယ္ ေဇာင္သဲအုပ္စု ငိုင္လန္ေက်းရြာရွိ…

0

ခ်င္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီး ဆလိုင္းအိုက္ဇက္ခင္အား ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳ

ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ စည္ပင္သာယာေရး၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး ဆလိုင္းအိုက္ဇင္ခင္ကို မိမိသေဘာဆႏၵ အေလ်ာက္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးရာထူးမွ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႕တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးက တရားဝင္ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဟားခါးၿမဳိ႕ျပစီမံကိန္း၊ ဟားခါးေစ်းတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ဖလမ္းေရးေပးေရးစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား သတ္မွတ္အခ်ိန္ကာလအတြင္း အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ…