Author admin

Headline
0

ရခိုင္ျပည္နယ္အမ္းျမိဳ႕နယ္ပေဒေၾကာေက်းရြာတြင္ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳဓမၼဆရာမႏွစ္ဦးအားဇူလိုင္၈ရက္တနဂၤေႏြေန႔ေန႕လည္ကရြာသူရြာသားမ်ားကရိုက္ႏွက္ျပီးေမာင္းထုတ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ပေဒေၾကာေက်းရြာတြင္ခရစ္ယာန္ဓမၼေက်ာင္းဆရာမႏွစ္ဦးသည္ေက်ာင္းမေနႏိုင္ေသးတဲ့ကေလးေတြကိုမူႀကိဳေက်ာင္းဖြင့္ၿပီးစာသင္ေပးရန္အတြက္ဖြင့္ပြဲျပဳလုပ္ရန္အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ကာဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားကအလိုမရိွျခင္းေၾကာင့္အခုလိုရိုက္ႏွက္ခံရျခင္းျဖစ္သည္ဟုရုိက္နွက္ခံရေသာဆရာမမာမာ၀င္းကေျပာသည္။

Headline
0

မေလးရွားႏွင့္အိႏိၵယႏုိင္ငံတို႔တြင္ေရာက္ရွိေနၾကသည့္ခ်င္းလူမ်ဴိးမ်ားကိုဒုကၡသည္အျဖစ္ခိုလံုခြင့္ျပဳေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္းကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာမဟာမင္းႀကီးရံုးUNHCR ထုတ္ျပန္ခ်က္ကိုလက္မခံႏိုင္သည့္အေနျဖင့္အိႏိၵယႏုိင္ငံနယူးေဒလီေရာက္ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွကန္႔ကြက္ဆႏၵျပၾကမည္ဟုသိရသည္။ 

Headline
0

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပျပဳလုပ္ရာတြင္ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကိုအမ်ဴိးသားလႊတ္ေတာ္၊ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္တၿပိဳင္းတည္းမက်င္းပဘဲသီးျခားက်င္းပေပးသင့္သည္ဟုခ်င္းအမ်ဴိးသားဒီမိုကရက္တစ္(CNDP) ပါတီကေျပာဆိုလိုက္သည္။  ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားျဖစ္ၾကေသာအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ျပည္နယ္(သို႔မဟုတ္)တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကိုတစ္ၿပိဳင္တည္းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္လူတစ္ဦးလ်င္မဲျပား(၃) ခု(၄)ခုေပးေနရသည့္အတြက္ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးမႈႀကံဳေတြ႔ရသည္ဟုCNDP ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဆလိုင္းက်ဲအိုဘိခ္ေထာင္ကေျပာသည္။  “မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြ(အထူးသျဖင့္နယ္စပ္ေဒသမွာရိွေသာတိုင္းရင္းသားမ်ား) အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲေန႔မွာလူတစ္ဦးကမတူညီတဲ့လႊတ္ေတာ္ေတြအတြက္မဲျပား(၃)ခု(၄)ခုတစ္ၿပိဳင္းတည္းေပးရတဲ့အခါမွာအခက္အခဲ၊ရႈပ္ေထြးမႈျဖစ္ေစတယ္’’ ဟု၎ကေျပာသည္။  ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကိုသီးျခားက်င္းပေပးပါကမဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားအတြက္မဲေပးရာတြင္ပိုမိုရွင္းလင္းလြယ္ကူသြားမည့္အျပင္ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုျဖည့္စီးေပးရာလည္းေရာက္သည္ဟုသူကဆက္ေျပာသည္။  ဆလိုင္းက်ဲအိုဘိခ္ေထာင္က“မဲေပးစနစ္နဲ႔သိပ္မရင္းႏွီးေသးတဲ့တိုင္းရင္းသားေဒသခံျပည္သူေတြအတြက္မဲေပးမႈဆိုင္ရာပိုၿပီးရွင္းလင္းလြယ္ကူမယ္။ဘယ္မဲကိုဘာအတြက္ေပးသလဲ၊ဘယ္မွာသြားသလဲဆိုတာသူတို႔ပိုၿပီးသိျမင္လာလိမ့္မယ္။အခုကဗဟိုေရာျပည္နယ္ေရာ၊တိုင္းရင္းသားေရးရာေရာအကုန္လံုးကိုတစ္ခါတည္းေပးခိုင္းေတာ့ေတာ္ေတာ္ေရာေထြးကုန္တာ။ၿပီးေတာ့ဗဟိုနဲ႔ျပည္နယ္အစိုးရဆိုတာဖက္ဒရယ္ရဲ့သေဘာသဘာ၀အရသီးျခားျဖစ္တဲ့အတြက္ေရြးေကာက္ပြဲလည္းသီးျခားက်င္းပရတယ္။အေမရိကန္၊အိႏိၵယကိုၾကည့္ပါ။ဒါေၾကာင့္တစ္နည္းအားျဖင့္တိုင္းျပည္ရဲ့ေရြေကာက္ပြဲစနစ္ကဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔အလားသသ႑န္ပိုၿပီးေတာ့တူသြားမယ္’’ ဟုေျပာသည္။  ယင္းအတြက္အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္မလိုဘဲေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားျပင္ဆင္ျခင္းျဖင့္လက္ရိွအႏိုင္ရအစိုးရမွလြတ္လြတ္ကၽြတ္ကၽြတ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ကိစၥျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကအေလးအနက္စဥ္းစားသင့္သည္ဟုCNDP ကေထာက္ျပထားသည္။  “အဲလိုေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ျပင္ဖို႔အတြက္အေျခခံဥပေဒျပင္စရာမလိုဘူး၊တစ္နည္းအားျဖင့္NLD…

Headline
0

အိႏိၵယႏိ္ုင္ငံမဏိပူရ္ျပည္နယ္ႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံပိုင္းျခားထားသည့္နယ္နိမိတ္ေက်ာက္တိုင္စိုက္ထူသည့္ေနရာကိုအျမန္ဆံုးေျဖရွင္းသြားရန္ႏွင့္အိႏိၵယအေနျဖင့္မိမိပိုင္နက္နယ္နိမိတ္ကိုတစ္လက္မေတာင္အပဲ့ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္းအိႏိၵယႏိုင္ငံျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးKiren Rijiju ကေျပာသည္။  ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးKiren Rijiju ကႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္နယ္နိမိတ္ျပႆနာကိုStakeholder မ်ားနဲ႕ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ဆက္လက္ေျဖရွင္းသြားမည္ဟုေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္းမီဇိုရမ္ေဒသထုတ္သတင္းစာVanglainiတြင္ေဖာ္ျပသည္။  ေျမတိုင္းဌာနဦးစီးအရာရွိA. Tombiakanta သည္နယ္နိမိတ္ေက်ာက္တိုင္စိုက္ထူသည့္ေနရာမ်ားကိုကြင္းဆင္းေလ့လာမႈျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္နိမိတ္ေက်ာက္တိုင္အမွတ္(၈၁) သည္အိႏိၵယ-ျမန္မာနယ္စပ္Kwatha Khunou ေက်းရြာ(မဏိပူရ္ျပည္နယ္ဘက္) ၃ကီလိုမီတာအကြာအိႏိၵယေျမပိုင္နက္ဘက္သို႔စိုက္ထူထားသည္ဟုေျပာဆိုခဲ့သည္။  အဆိုပါနယ္နိမိတ္ေက်ာက္တိုင္အမွတ္(၈၁)…

Khonumthung
0

ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေနေသာမီဇိုရမ္ျပည္နယ္အတြင္းျပည္ပဝက္မ်ားတင္သြင္းမႈကိုႏွစ္လခန္႕ေခတၱပိတ္ပင္ေၾကာင္းမီဇိုရမ္ျပည္နယ္ၿမဳိ႕ေတာ္အိုက္ေဇာလ္ခရိုင္အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴးကေျပာသည္။  ယခုလိုျပည္ပမွဝင္လာေသာဝက္မ်ားတင္သြင္းမႈႏွစ္လခန္႕ပိတ္ပင္ရျခင္းမွာမီဇိုရမ္ျပည္နယ္အတြင္းPorcine Reproductive & Respiratory Syndrome (PRRS) ေခၚဝက္ေရာဂါျပန္႕ႏွံ႕မႈေၾကာင့္စားသံုးသူျပည္သူမ်ားအခက္အခဲမရွိေစရန္ဟုမီဇိုရမ္ေန႕စဥ္ထုတ္သတင္းစာThe Aizawl Post တြင္ေဖာ္ျပသည္။  Animal Husbandry and Veterinary…

Khonumthung
0

ကေလးၿမဳိ႕တာဟန္းရပ္ကြက္အေျခစိုက္Zofa Musician Association (ZMA) ႏွင့္Seven Cable Network (SCN) ရုပ္သံလိုင္းတို႔ပူးေပါင္းၿပီးသီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲ(ZMA Idol 2018) က်င္းပျပဳလုပ္မည္ဟုသိရသည္။  ၾသဂုတ္လ၁ရက္ေန႔မွေအာက္တိုဘာ၁၁ရက္ေန႕အထိျပဳလုပ္မည့္Idol ေရြးခ်ယ္ပြဲတြင္အသက္၁၆ျပည့္ၿပီးသူခ်င္းလူမ်ဴိးမည္သူမဆိုပါ၀င္ႏိုင္ၿပီးတကိုယ္ေတာ္ေတးအယ္ဘမ္ထြက္ရွိဖူးသူမ်ားပါ၀င္ခြင့္ရွိမည္မဟုတ္ေပ။  ၿပိဳင္ပြဲတြင္ဓမၼသီခ်င္း၊အခ်စ္သီခ်င္းစသည့္ႀကဳိက္ႏွစ္သက္ေသာသီခ်င္းမ်ားကိုမိမိမ်ဴိးႏြယ္စုဘာသာစကားမ်ားျဖင့္သီဆိုယွဥ္ၿပဳိင္ႏိုင္ၿပီးTop…

Headline
0

ခ်င္းျပည္နယ္နတလမွ တင္ဒါေခၚယူမႈသည္ ဟန္ျပမ်ွသာ ခိုႏူမ္းသုန္ ေမလ ၁၉၊ ၂၀၁၈။ ခ်င္းျပည္နယ္ နယ္စပ္ေဒသ၊ တို္င္းရင္းသားလူငယ္မ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအစီအစဥ္ (နတလ) မွ တင္ဒါေခၚယူသည့္အမွတ္စဥ္ (၈)…

1 2 3 117