Browsing: Headline

Headline
0

မေလးရွားႏွင့္အိႏိၵယႏုိင္ငံတို႔တြင္ေရာက္ရွိေနၾကသည့္ခ်င္းလူမ်ဴိးမ်ားကိုဒုကၡသည္အျဖစ္ခိုလံုခြင့္ျပဳေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္းကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာမဟာမင္းႀကီးရံုးUNHCR ထုတ္ျပန္ခ်က္ကိုလက္မခံႏိုင္သည့္အေနျဖင့္အိႏိၵယႏုိင္ငံနယူးေဒလီေရာက္ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွကန္႔ကြက္ဆႏၵျပၾကမည္ဟုသိရသည္။ 

Headline
0

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပျပဳလုပ္ရာတြင္ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကိုအမ်ဴိးသားလႊတ္ေတာ္၊ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္တၿပိဳင္းတည္းမက်င္းပဘဲသီးျခားက်င္းပေပးသင့္သည္ဟုခ်င္းအမ်ဴိးသားဒီမိုကရက္တစ္(CNDP) ပါတီကေျပာဆိုလိုက္သည္။  ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားျဖစ္ၾကေသာအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ျပည္နယ္(သို႔မဟုတ္)တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကိုတစ္ၿပိဳင္တည္းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္လူတစ္ဦးလ်င္မဲျပား(၃) ခု(၄)ခုေပးေနရသည့္အတြက္ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးမႈႀကံဳေတြ႔ရသည္ဟုCNDP ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဆလိုင္းက်ဲအိုဘိခ္ေထာင္ကေျပာသည္။  “မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြ(အထူးသျဖင့္နယ္စပ္ေဒသမွာရိွေသာတိုင္းရင္းသားမ်ား) အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲေန႔မွာလူတစ္ဦးကမတူညီတဲ့လႊတ္ေတာ္ေတြအတြက္မဲျပား(၃)ခု(၄)ခုတစ္ၿပိဳင္းတည္းေပးရတဲ့အခါမွာအခက္အခဲ၊ရႈပ္ေထြးမႈျဖစ္ေစတယ္’’ ဟု၎ကေျပာသည္။  ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကိုသီးျခားက်င္းပေပးပါကမဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားအတြက္မဲေပးရာတြင္ပိုမိုရွင္းလင္းလြယ္ကူသြားမည့္အျပင္ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုျဖည့္စီးေပးရာလည္းေရာက္သည္ဟုသူကဆက္ေျပာသည္။  ဆလိုင္းက်ဲအိုဘိခ္ေထာင္က“မဲေပးစနစ္နဲ႔သိပ္မရင္းႏွီးေသးတဲ့တိုင္းရင္းသားေဒသခံျပည္သူေတြအတြက္မဲေပးမႈဆိုင္ရာပိုၿပီးရွင္းလင္းလြယ္ကူမယ္။ဘယ္မဲကိုဘာအတြက္ေပးသလဲ၊ဘယ္မွာသြားသလဲဆိုတာသူတို႔ပိုၿပီးသိျမင္လာလိမ့္မယ္။အခုကဗဟိုေရာျပည္နယ္ေရာ၊တိုင္းရင္းသားေရးရာေရာအကုန္လံုးကိုတစ္ခါတည္းေပးခိုင္းေတာ့ေတာ္ေတာ္ေရာေထြးကုန္တာ။ၿပီးေတာ့ဗဟိုနဲ႔ျပည္နယ္အစိုးရဆိုတာဖက္ဒရယ္ရဲ့သေဘာသဘာ၀အရသီးျခားျဖစ္တဲ့အတြက္ေရြးေကာက္ပြဲလည္းသီးျခားက်င္းပရတယ္။အေမရိကန္၊အိႏိၵယကိုၾကည့္ပါ။ဒါေၾကာင့္တစ္နည္းအားျဖင့္တိုင္းျပည္ရဲ့ေရြေကာက္ပြဲစနစ္ကဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔အလားသသ႑န္ပိုၿပီးေတာ့တူသြားမယ္’’ ဟုေျပာသည္။  ယင္းအတြက္အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္မလိုဘဲေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားျပင္ဆင္ျခင္းျဖင့္လက္ရိွအႏိုင္ရအစိုးရမွလြတ္လြတ္ကၽြတ္ကၽြတ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ကိစၥျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကအေလးအနက္စဥ္းစားသင့္သည္ဟုCNDP ကေထာက္ျပထားသည္။  “အဲလိုေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ျပင္ဖို႔အတြက္အေျခခံဥပေဒျပင္စရာမလိုဘူး၊တစ္နည္းအားျဖင့္NLD…

Headline
0

အိႏိၵယႏိ္ုင္ငံမဏိပူရ္ျပည္နယ္ႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံပိုင္းျခားထားသည့္နယ္နိမိတ္ေက်ာက္တိုင္စိုက္ထူသည့္ေနရာကိုအျမန္ဆံုးေျဖရွင္းသြားရန္ႏွင့္အိႏိၵယအေနျဖင့္မိမိပိုင္နက္နယ္နိမိတ္ကိုတစ္လက္မေတာင္အပဲ့ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္းအိႏိၵယႏိုင္ငံျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးKiren Rijiju ကေျပာသည္။  ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးKiren Rijiju ကႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္နယ္နိမိတ္ျပႆနာကိုStakeholder မ်ားနဲ႕ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ဆက္လက္ေျဖရွင္းသြားမည္ဟုေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္းမီဇိုရမ္ေဒသထုတ္သတင္းစာVanglainiတြင္ေဖာ္ျပသည္။  ေျမတိုင္းဌာနဦးစီးအရာရွိA. Tombiakanta သည္နယ္နိမိတ္ေက်ာက္တိုင္စိုက္ထူသည့္ေနရာမ်ားကိုကြင္းဆင္းေလ့လာမႈျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္နိမိတ္ေက်ာက္တိုင္အမွတ္(၈၁) သည္အိႏိၵယ-ျမန္မာနယ္စပ္Kwatha Khunou ေက်းရြာ(မဏိပူရ္ျပည္နယ္ဘက္) ၃ကီလိုမီတာအကြာအိႏိၵယေျမပိုင္နက္ဘက္သို႔စိုက္ထူထားသည္ဟုေျပာဆိုခဲ့သည္။  အဆိုပါနယ္နိမိတ္ေက်ာက္တိုင္အမွတ္(၈၁)…

Headline
0

ခ်င္းျပည္နယ္နတလမွ တင္ဒါေခၚယူမႈသည္ ဟန္ျပမ်ွသာ ခိုႏူမ္းသုန္ ေမလ ၁၉၊ ၂၀၁၈။ ခ်င္းျပည္နယ္ နယ္စပ္ေဒသ၊ တို္င္းရင္းသားလူငယ္မ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအစီအစဥ္ (နတလ) မွ တင္ဒါေခၚယူသည့္အမွတ္စဥ္ (၈)…

Headline
0

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး တမူးခရိုင္ ခမ္းပတ္ၿမဳိ႕ရွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရထံ စိုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ေခ်းေငြ ေတာင္းယူမႈ ယခင္ႏွစ္ထက္ လူဦးေရပိုတိုးလာေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုႏွစ္အတြက္ အစိုးရထံ စိုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ ေခ်းေငြေတာင္းယူျခင္းကို တမူးခရိုင္အတြင္း အရင္ဆံုးျပန္လည္ရရွိသည့္ၿမဳိ႕မွာ…

Headline
0

ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရ စည္ပင္ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ ရိေရကန္အနီး နဂါရံုဖုရားလမ္း တိုးခ်ဲ႕ေဖာက္ လုပ္မည့္အေပၚ ျပည္သူလူထုမွ မလိုလားေၾကာင္း Rih Lentlang Youth Association အႀကံေပးပုဂၢဳိလ္ Pu Zozedinga…

Headline
0

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူထံ တင္ျပမည့္ ကေလးၿမဳိ႕နယ္အတြင္း သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္အပ္ႏွံမည့္စာရင္းမွာ ကြဲလြဲမႈမ်ားရွိေန သည့္အတြက္ ယာယီရပ္နားထားေၾကာင္း ခရိုင္အဆင့္ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ ဦးေက်ာ္သက္ဝင္းက ေျပာသည္။ ျပန္လည္အပ္ႏွံမည့္ လယ္ယာေျမစာရင္း ျပဳစုမႈႏွင့္ပတ္သက္၍…

Headline
0

ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ရံုးမွ ဆံုးျဖတ္ထားသည့္ ဖလမ္းခရိုင္တရားရံုးထုတ္ျပန္ေသာ ခ်င္းျပည္နယ္ ဖလမ္းၿမဳိ႕နယ္ ရိေခါဒါရ္ၿမဳိ႕ တည္ေထာင္ျခင္း စိန္ရတုကမၺည္းေမာ္ကြန္းေက်ာက္တိုင္စိုက္ထူခြင့္မျပဳသည့္ အမိန္႕စာမရရွိေသးေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဗဟိုအစိုးရထံ ေပးပို႕မည့္ကိစၥ ၾကန္႕ၾကာေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ရိေခါဒါရ္ၿမဳိ႕အၾကံေပးပုဂၢဳိလ္ Pu Puitea…

Headline
0

လူမ်ဳိးေပါင္းစံုေနထိုင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တန္းတူအခြင့္အေရးမရွိေသာေၾကာင့္ ဒီကေန႕ တိုင္းရင္းသားဘက္က လက္နက္ကိုင္ ေနရျခင္းမွာ တန္းတူအခြင့္အေရးမရလို႕ လက္နက္ကိုင္ေနရျခင္းျဖစ္သည္ဟုု ကေလးၿမဳိ႕ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ခင္ခ်ဳိဆက္ က ေျပာပါသည္။ ျပည္တြင္းစစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းဖို႕…

Headline
0

ခ်င္းျပည္နယ္ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္ ရိေခါဒါရ္ၿမိဳ႕တည္ေထာင္ျခင္း စိန္ရတုကမၺည္းေမာ္ကြန္းေက်ာက္တိုင္စိုက္ထူခြင့္မျပဳသည့္ ကိစၥအပါအ၀င္ ရိေခါဒါရ္ျပည္သူလူထုအေပၚ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရမွ နည္းအမ်ဴိးမ်ဴိးျဖင့္ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မွူမ်ားကို မေက်နပ္ ၍ လာမည့္ ေမလ ၅ ရက္ေန႔တြင္…

1 2 3 4 5 68