ပညာရည္ခြ်န္ေက်ာင္းသား ၃၀ ပညာသင္စရိတ္ေထာက္ပံ့မည္

0

Chin state1

 

ဇြန္လ မွ ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္မည့္ ၂၀၁၄- ၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္တ၀ွမ္းလုံးမွ အဌမတန္းႏွင့္ စတုတၱတန္းေက်ာင္းသားမ်ားထဲက ထူးခြ်န္သူ  ၃၀ အား ပညာသင္စရိတ္ ေထာက္ပ့ံမည္ဟု သိရသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္ (၉)ၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အဂၤလိပ္စာ ဘာသာရပ္ႏွင့္ အျပင္ဗဟုသုတ မ်ားကုိ မိမိတုိ႕ၿမိဳ႕ နယ္အလုိက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေစၿပီး အလယ္တန္းေက်ာင္းသား (၁၁)ဦး၊ မူလတန္းေက်ာင္းသား (၁၉)ဦး စုစုေပါင္း ၃၀ အား ေရြးခ်ယ္လုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရြးခ်ယ္ခံေက်ာင္းသားမ်ားထဲက စတုတၱတန္းေက်ာင္းသားတဦးကုိ တလ  က်ပ္ေငြ ႏွစ္ေသာင္း၊ အဌမတန္း ေက်ာင္း သားတဦးကုိ တလ က်ပ္ေငြ သုံးေသာင္း စီျဖင့္ ၂၀၁၄ ဇြန္လမွ ၂၀၁၅ မတ္လအထိ လစဥ္ ေထာက္ပ့ံသြား မည္ ဟု သိရသည္။

 

” နယ္စပ္ေဒသေက်ာင္းေတြ အထိေတာ့ မလႊမ္းျခဳံႏုိင္ေသးဘူးလုိ႕ေျပာရမယ္၊ ဆက္သြယ္ေရး အခက္ အခဲ၊ ပညာေရး ၀န္ေဆာင္မႈအခက္အခဲေတြေၾကာင့္ လည္းျဖစ္ႏုိင္တယ္” ဟု မတူပီၿမိဳ႕နယ္ စေဘာင္းသဲအထက္ တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းဆရာတဦးက ေျပာသည္။

 

ပညာရည္ခြ်န္သူေက်ာင္းသားေတြကုိ ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ ေက်ာင္းအသီးသီးမွ တဆင့္ ေရြးခ်ယ္ၿပီး အရည္အခ်င္း အ ျပည့္မွီဆုံးေက်ာင္းသားကုိ ျပန္လည္စီစစ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသထုတ္သတင္းစာ The Hakha post ကမူ ေဖာ္ျပထားသည္။

 

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရ တက္လာၿပီးေနာက္ပုိင္း ပညာေရးေပၚလစီသစ္မ်ားကုိ အဆင့္လုိက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေန ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

 

” ပညာေရး ၀န္ထမ္းအင္အားတုိးခ်ဲ႕မႈ၊ ေက်ာင္းတုိးခ်ဲ႕မႈေတြ တုိးတက္မႈရွိလာတယ္၊ ေနာက္ၿပီး ယခင္စစ္အစုိးရ လက္ထက္ကလုိ ေက်ာင္းသားေတြထံ ေငြေကာက္ခံမႈေတြလည္း မရွိသေလာက္ျဖစ္ေနၿပီ ” ဟု ထန္တလန္ၿမိဳ႕ေပၚမွ  ေက်ာင္းသားမိဘ တဦးက ေျပာသည္။

 

ခ်င္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန၏ ၂၀၁၃ စာရင္းအရ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အထက ၃၀၊ အထက ခြဲ ၃၀၊ အလက ၃၅၂၊ အလက ခြဲ ၃၄၊ မူလြန္ ၃၅၂၊ အမက ၆၇၇၊ မူခြဲ ၈၊ တြဲမူ ၃၈ ေက်ာင္းရွိၿပီး ေက်ာင္းသားဦးေရ ၁၂၂၃ ရွိသည္ဟု သိရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code