ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူကို ဒု သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္လိုက္ၿပီ

0

Pu Henry Van Thio 3

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ NLD က ဒုုသမၼတေလာင္းအျဖစ္ အဆုုိျပဳထားေသာ ခ်င္းတိုင္းရင္းသား ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူကို ဒုသမၼတအျဖစ္ ယေန႔ေရြးခ်ယ္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ယေန႔က်င္းပေသာ အမ်ဴိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ NLD ႏွင့္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီမွာ အဆိုျပဳတင္သြင္းထားေသာ ဒုသမၼတေလာင္းႏွစ္ဦးကို လွ်ဴိ႕၀က္မဲေပးေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ေထာက္ခံမဲ ၁၄၈ မဲျဖင့္ ဒုုသမၼတေနရာ အႏုုိင္ရရွိသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႀကံ့ခုုိင္ေရးပါတီက ဒုုသမၼတေလာင္းအျဖစ္ အဆိုုျပဳထားေသာ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ကမွာ မဲ ၁၃ မဲသာ ရရွိၿပီး ရႈံးနိမ့္ခဲ့သည္။ ပယ္မဲ ၆ မဲ ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အလားတူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ဒုသမၼတေလာင္းအျဖစ္ NLD မွအဆိုျပဳတင္သြင္းေသာ ဦးထင္ေက်ာ္ကို ေထာက္ခံမဲ ၂၇၄ မဲျဖင့္ ဒုသမၼတေနရာအတြက္ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီမွ ဒုသမၼတေလာင္းအျဖစ္ တင္သြင္းေသာ ေဒါက္တာစိုုင္းေမာက္ခမ္းသည္ မဲ ၂၉ မဲရရွိၿပီး ရႈံးနိမ့္သြားသည္။ ပယ္မဲ စုုစုုေပါင္း ၁၄ မဲရွိၿပီး မဲေပးသူ စုုစုုေပါင္း ၃၁၇ ဦး ရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ဒုတိယ အၾကိမ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းကို မတ္လ ၁၄ ရက္မွာ ျပန္လည္က်င္းပမွာျဖစ္ျပီး မတ္လ ၁၅ ၇က္ေန ့တြင္ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္၊အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ တပ္မေတာ္သားအစုအဖြဲ ့မွ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဒုတိယ သမၼတ ၃ ဦးထဲမွ တစ္ဦးကို သမၼတအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာမဲေပးေရြးခ်ယ္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code