ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေတာင္သူလယ္သမ်ား၏ အခြင့္အေရးကာကြယ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေန

0

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရး ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ ေတာင္သူ လယ္သမားသမၼဂ ဖြင့္စည္းျပီး လုပ္ငန္း စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္။

“အခုေတာ့ တရား၀င္အဖဲြ႕ ဖဲြ႕ႏုိင္ဖို႕ အေျခအေနမရွိေသးေတာ့ ေနာက္ေနာင္မွာ ဘယ္လိုလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ သြားမလဲ ဆိုတာကိုလည္း ေသေသခ်ာခ်ာ မခ်မွတ္ေသးပါဘူး။ ဒီလ (၁၆) ရက္ေန႕ကေန ကန္ေဂၚျမိဳ႕မွာ တႏိုင္ငံလုံး
ဆိုင္ရာ ေတာင္ သူလယ္သမား ဆိုင္ရာ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ေနပါတယ္၊ အဲဒီမွာ က်ေတာ္တို႕ ဥကၠဌ ကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္ေနတယ္၊ ဥကၠဌ သင္တန္းကေန ေရာက္လာမွဘဲ ဘယ္လိုလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္ရြက္ မလဲ ဆိုတာ ျပန္လည္ သုံးသပ္သြားမွာပါ” ဟု ထန္တလန္ျမိဳ႕ ေတာင္သူလယ္သမား သမၼဂ ဒုတိယ ဥကၠဌ ဦး ဗန္ေဘြးလ်န္က ဆိုပါတယ္။

ခ်င္းျပည္နယ္ ထန္တလန္ျမိဳ႕၌ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၁၆) ရက္မွာ ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည့္ Lothlo Committee (ေခၚ) ေတာင္သူလယ္သမားသမၼဂသည္ ဖိုးဖြားပိုင္ ေတာင္ယာ၊ လယ္ယာႏွင့္ ဥယာဥ္ျခံမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ အာဏာ
ပိုင္မ်ားက သိမ္းပိုက္ျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ဖဲြ႕စည္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဟားခါးပို႕စ္ မေန႕ထုတ္ ဟားခါးပို႕စ္သတင္းစာတြင္ေဖၚျပထားသည္။

ဤအဖဲြ႕သည္ အစုိးရက တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳသည့္ အဖဲြ႕အစည္းမျဖစ္ေသးသည့္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ လုပ္ငန္းအတူတကြလုပ္ေဆာင္ရန္ အခက္အခဲရွိေနေသးေၾကာင္း၊ အကယ္၍ တရား ၀င္ အဖဲြ႕အစည္းျဖစ္လာပါက သက္ဆိုင္ရာ
အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအတူတကြ လုပ္ေဆာင္ရန္ အလား အလာ ရွိေၾကာင္း အဖဲြ႕၏ ဒုကၠဌျဖစ္သူက ဆိုပါသည္။

ယခုအစိုးရသည္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ဖိုးဖြားေျမ မတရားသိမ္းဆီးမႈ၊ က်ဳးေက်ာ္မႈမ်ား ေျဖရွင္း ေပးႏုိင္ရန္
အခုလိုဖဲြ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“က်ေတာ္တို႕ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ဖိုးဖြားစဥ္ဆက္ ႏွစ္ရာခ်ီေနရာလာခဲ့တဲ့လူမ်ဳိးပါ၊ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္း
စနစ္နဲ႕ ေနလာခဲ့တာဘဲ၊ အစိုးရ တစ္ရပ္ေပၚလာျပီးမွာသာ ဥပေဒျပဌာန္းျပီးေတာ့ ႏိုင္ငံပိုင္ အျဖစ္ သတ္မွတ္လာတာပါ။ ခ်င္းလူမ်ဳိးေတြရဲ႕ ဖိုးဖြားပိုင္နယ္ေျမကိုေတာ့ အသိအမွတ္ျပဳသင့္တယ္” ဟု ဟားခါး ေဒသခံတဦးက ဆိုပါတယ္။

ယခုအခါ ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးျမိဳ႕ေပၚ၌ ဖိုးဖြားပိုင္နယ္ေျမကိစၥကို အဓိက ေျဖရွင္းရမည့္ အေျခအေနျဖစ္ေနျပီး ခ်င္းျပည္နယ္ ၏ျမိဳ႕ေတာ္ ဟားခါး တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ နယ္ေျမကိစၥအေရး အျငင္းခုန္ျဖစ္ေနပါသည္။ ထို႕အျပင္ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားသည္ (Chin Act Regulation) ဥပေဒျဖင့္ ေနထိုင္လာခဲ့သည့္ လူမ်ဳိးျဖစ္လာသည္ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သည္ ျပည္သူလူထုျဖစ္ေၾကာင္းကို နားလည္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ထို႕ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု၏ ပိုင္ဆိုင္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳသင့္ေၾကာင္း ဟားခါးေဒသခံ တစ္ဦးက ရွင္းျပ ထားသည္။

ဤအဖဲြ႕က ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ (၈၀) ရာခိုင္ႏွဳန္းေက်ာ္ရွိသည့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ နယ္ေျမဆုံးရႈံးမႈ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ခံျပီး သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ မည္ကဲ့သို႕ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည္ကို လုပ္ေဆာင္သြားရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code