ခ်င္းအမ်ဴိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူ ၃၀ ေက်ာ္ခ်မွတ္

0

ခ်င္းျပည္နယ္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔က စတင္က်င္းပေသာ ခ်င္းအမ်ဴိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ယေန႔မတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆံုးသြားခဲ့ၿပီး အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေျခခံမူ ၃၀ ေက်ာ္ ခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ့သည္ဟု ခ်င္းျပည္နယ္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္ ကိုထက္နီကေျပာသည္။

“ အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႔စည္းပံုဆိုင္ရာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အေၾကာင္းအရာ ၈ ခ်က္ပါကိစၥကိုေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့မွ အေျခခံမူ ၃၀ ေက်ာ္ေလာက္ကို ခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္၊ က်ေနာ္တို႔ထဲမွာ မတူညီမႈေတြက သိပ္မရွိပါဘူး၊ ဘံုသေဘာထားကေတာ့ အားလံုးတူညီၾကပါတယ္’’ ဟု ကိုထက္နီက ခိုႏူမ္းသုန္ကိုေျပာသည္။

ခ်င္းအမ်ဴိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အနာဂါတ္ ဖက္ဒရယ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ ဆုိင္ရာႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး အခ်က္ ၈ ခ်က္ျဖစ္သည့္ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာ (Sovereignty Power)၊ တန္းတူေရး (Equality)၊ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ (Self – determination)၊ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုမူ (Genuine Federal Principles)၊ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ျခင္း (Ethnic Minority Rights)၊ ဒီမုိကေရစီ အခြင့္အေရး၊ အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရး၊ က်ားမ ဆုိင္ရာ တန္းတူညီမွ်မႈ (Democracy, Human Rights and Gender Equality)၊ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီ စနစ္ (Multi party Democracy)ႏွင့္ ဘာသာေရးကုိ အေျခမခံေသာႏိုင္ငံ (Secular State) တို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွ ထြက္ရွိလာေသာ ခ်င္းလူမ်ဴိးမ်ား၏ ဘံုသေဘာထားရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို လာမည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံု ဒုတိယအႀကိမ္အစည္းအေ၀းတြင္ တင္ျပသြားၾကမည္ျဖစ္သည္။

ထန္တလန္ၿမိဳ႕၊ TBC ဘုရား ေက်ာင္းတြင္က်င္းပေသာ အဆိုပါႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးမွ (၁၅၁) ဦး၊ တရား၀င္ႏုိင္ငံေရးပါတီမွ (၂၀၂) ဦး၊ ခ်င္းအရပ္ဖက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွ (၁၆၁) ဦး ပါ၀င္သင့္ပါ၀င္ထုိက္သူ (၂၀) ဦး စုစုေပါင္း ကုိယ္စားလွယ္ (၆၅၂) ဦးပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္ဟုသိရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code