ကုိယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ (၂) ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္မ်ား ေထာက္ပံ့မည္

0

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ (၂) ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္ မ်ားအား ယခုဇြန္လမွစ၍ ေငြေၾကးကူညီေထာက္ပံ့ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

 
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံေရးရန္ပုံေငြအဖဲြ႕က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္ လမွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ အထိ (၂)ႏွစ္တာလအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၉) သန္း ေထာက္ပံ့ မႈျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ နာဂကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရေဒသရွိ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ေမြးဖြားလာေသာ အသက္ (၂) ေအာက္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မည္ဟု ခ်င္းျပည္နယ္ လူမႈ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

 
“ဒီေထာက္ပံ့မႈ အက်ဳိးခံစားခြင့္ရတဲ့ သူမ်ားကို ဇြန္လ (၁) ရက္ေန႕ကေန မွတ္ပုံ တင္ျခင္း၊ စာရင္းေကာက္ယူျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္တဲ့အခါ သက္ဆိုင္ရာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံး တာ၀န္ရွိသူေတြ ပါ၀င္မႈဟာ အင္မတန္ အေရးၾကီး တယ္” ဟု ျပည္နယ္လူမႈေရး၀န္ႀကီး ဦးေပါင္လြန္းမင္ထန္ က ဇြန္လ (၉) ရက္ေန႕တြင္ ျပည္နယ္အဆင့္ က်င္းပသည့္ ေထာက္ပံ့ေရး အစီအစဥ္ အစည္းအေ၀း တြင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ကိုယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ၎တို႕က ေမြးဖြားသည့္ (၂) ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္ မ်ားကို တစ္လအတြက္ လူတဦးလ်င္ က်ပ္ေငြ (၁၅၀၀၀) ေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္သည္။ ၎ေငြေၾကး ပမာဏကို ျပည္နယ္အဆင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံးသို႕ (၂)လ တစ္ႀကိမ္ က်ပ္ေငြ (၃၀၀၀၀) ပုံမွန္ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 
ထိုေငြေၾကး ပမာဏကို ျပည္နယ္အတြင္းရွိ သက္ဆိုင္ရာျမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံးမွ အက်ဳိးခံခြင့္ရွိ သူ ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ျဖစ္ သည္။

 
” အခုလို ကိုယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီးနဲ႔ကေလးသူငယ္မ်ား ေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ဟာ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ပထမအႀကိမ္ဘဲျဖစ္ပါတယ္၊ အခုအစီအစဥ္ဟာ ခ်င္းျပည္နယ္ တစ္ျပည္လုံး လႊမ္းျခံဳႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖို႕ စီစဥ္ေနပါတယ္” ဟု ေခတၱညႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္၊ လူမႈ၀န္ထမ္း ဦးစီးဌာနမွ ေဒၚစန္းစန္းေအးက ဆိုပါသည္။

 
ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား အာဟာရဓါတ္ခ်ဴိ႕တဲ့မႈ ေလ်ာ့က်ေစရန္ႏွင့္ က်မ္းမာေရး ပညာေပးမႈ ပိုမို လုပ္ေဆာင္ရန္ ယခုကဲ့သို႕ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖၚျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 
ယင္းေထာက္ပံ့မႈ အက်ဳိးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားအား စာရင္းသြင္း မွတ္ပုံတင္ျခင္းကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၁) ရက္ေန႕ မွ စတင္ေဆာင္ရြက္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပထမဆုံး စာရင္းသြင္းျပီး ပုံစံမ်ားကို ဇြန္လ ကုန္ တြင္ သက္ဆိုရာ ျမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန အစည္းအေ၀းတြင္ လက္ခံ ရရွိႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထား ေၾကာင္း သိရသည္။

 

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code