ခ်င္းႏုိင္ငံေရးပါတီႀကီးႏွစ္ခု တစ္ပါတီအျဖစ္ ေပါင္းစည္းရန္ ဆံုးျဖတ္

0

ခ်င္းႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီးႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (CNDP) ႏွင့္ ခ်င္းတိုးတက္ေရး ပါတီ( CPP) ပါတီတို႔သည္ တစ္ပါတီအျဖစ္ေပါင္းစည္းရန္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔က ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

CNDP ႏွင့္ CPP ပါတီမွ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအဆင့္ (CEC) အစည္းအေ၀းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ယခုကဲ့သုိ႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ သည္ဟု ယမန္ေန႔ကပူးတြဲ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ခ်င္းႏုိင္ငံေရးပါတီႀကီး (၃) ခုျဖစ္သည့္ CNDP, CPP, CLD ပါတီတို႔သည္ တစ္ပါတီ အျဖစ္ေပါင္းစည္းေရးကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေမလမွစ၍ ႀကိဳးပမ္းလာခဲ့ၾကၿပီး တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ လာေသာ္လည္း ေရွ႕မတိုးႏိုင္ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ တီးတိန္၊ ဖလမ္း၊ ဟားခါး၊ ထန္တလန္၊ ကန္ပက္လက္၊ မတူပီ၊ ပလက္ဝ စသည့္ၿမဳိ႕နယ္မ်ားအျပင္ ကေလး၊ တမူးၿမဳိ႕နယ္မ်ားရွိ ခ်င္းဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ ္(CLD)၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသား ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ (CNDP) ႏွင့္ ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီ (CPP) တို႔မွ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ားက တစ္ပါတီအျဖစ္ေပါင္းစည္းရန္ သေဘာ တူည ီေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည့္ေနာက္ပိုင္း ယခုကဲ့သုိ႔ CNDP ႏွင့္ CPP ပါတီတို႔ ေပါင္းစည္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

CNDP အတြင္းေရးမွဴး ဆလိုင္းက်ဲအိုဘိခ္ေထာင္က “ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ၾကိဳးပမ္းလာခဲ့ရသည့္ အေနအထားအရ “အားလံုးပါ၀င္မွ ေပါင္းစည္းေရး” ဆိုသည့္ မူမွာ လက္ရိွတြင္မ လြယ္ကူေတာ့ မွန္း ေတြ႔ရိွလာရသည့္အတြက္ “ေပါင္းစည္းလိုသူအားလံုး အရင္ေပါင္းစည္းေရး” ဆိုသည့္ Alternative မူကို CNDP ႏွင့္ CPP က ယေန႔တြင္ မလြဲမေရွာင္သာ ေရြးခ်ယ္လိုက္ရပါတယ္’’ ဟု ေျပာသည္။

တစ္ပါတီအျဖစ္ ေပါင္းစည္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေခ်ာေမြ႕အဆင္ေျပေစေရးအတြက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီကို အတြင္းေရးမွဴးမ်ားအဖြဲ႕ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကၿပီး အျခားခ်င္း ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ခ်င္းလူမ်ဳိးကို အေျခခံေသာ အျခားႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ တသီးပုဂၢလ ပုဂၢဳိလ္မ်ားကို တန္းတူပါဝင္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ တံခါးဖြင့္လက္ကမ္းႀကိဳဆိုေၾကာင္း ၎တို႔ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

“ဒီေပါင္းစည္းမႈသည္ CNDP နဲ႔ CPP (၂)ပါတီတည္းေပါင္းစည္းျခင္း သက္သက္ မဟုတ္ဘဲ ေပါင္းစည္းလိုသူ အားလံုးပါ၀င္ေရး လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္၊ တဆင့္ၿပီးတဆင့္ ခ်ီတက္ကာ ေနာက္ဆံုးမွာ ခ်င္းတစ္ပါတီတည္းအျဖစ္ ေပါင္းစည္းသည့္ ပန္းတိုင္သို႔အေရာက္ တက္လွမ္းႏိုင္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္’’ ဆလိုင္းက်ဲအိုဘိခ္ေထာင္ကဆက္ေျပာသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ခ်င္း ၂ ပါတီေပါင္းစည္းရန္ ဆံုးျဖတ္ၾကသည့္အေပၚ ၀မ္းသာႀကိဳဆိုေၾကာင္း ခ်င္းဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဴပ္(CLD) ပါတီအေနျဖင့္ ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေသာ ခ်င္းပါတီမ်ားအားလံုး မဟာမိတ္အျဖစ္ အရင္ေပါင္းစည္းေရးဆိုသည့္ ၎တို႔၏ေၾကညာခ်က္လမ္းစဥ္အတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ပါတီဥကၠဌ ဦးငိုင္ဆာခ့္ကေျပာသည္။

“သူတို႔အျမင္က က်န္တဲ့ပါတီက မလိုေသးဘူး ခ်င္းပါတီ ၃ ပါတီေပါင္းမယ္ေပါ့ ခ်က္ခ်င္းပါတီ ဖ်က္မယ္ ေပါင္းမယ္ အဲဒီပံုစံနဲ႔လုပ္တယ္ က်ေနာ္တို႔က်ေတာ့ စနစ္က်ေလး ေပါင္းၿပီးေတာ့ မူ၀ါဒေတြေၾကလည္ညိွ ေသခ်ာလုပ္ၿပီးခါမွေပါင္းလုိက္ရင္ ရခိုင္က ALD နဲ႔ ANDP ျပန္ကြဲသလို မ်ဴိးမျဖစ္ရေအာင္ က်ေနာ္တို႔ကေသခ်ာလုပ္ခ်င္တယ္ အဲဒါသူတို႔က မေစာင့္ ႏုိင ္ဘဲနဲ႔လုပ ္တယ္ဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔က မကန္႔ကြက္ပါဘူး ႀကိဳဆိုပါတယ္၊ ပူးေပါင္းတယ ္ဆိုတာက ေကာင္းတဲ့ကိစၥပဲေလ ၀မ္းသာပါတယ္၊ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔လည္း ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ေၾကညာခ်က္ထုတ္တဲ့အတိုင္းပဲ ညီလာခံကို ေအာက္တိုဘာလမွာ လုပ္မယ္ဆံုးျဖတ္မယ္ က်ေနာ္တို႔လမ္းစဥ္တိုင္းဆက္လုပ္မယ္’’ ဟုု ဦးငိုင္ဆာခ့္ကေျပာသည္။

ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေသာ CLD ၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ခ်င္းႏုိင္ငံေရးပါတီ တစ္ပါတီ အျဖစ္ ေပါင္းစည္းႏုိင္ေရးအတြက္ CPP၊ CNDP ႏွင့္ CLD ပါတီ အပါအ၀င္ အျခားခ်င္း ပါတီ မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ZCD, ACNP, ENDP, KNP, ZNRDP စသည့္ ခ်င္းႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား အားလံုး ပါ၀င္ေသာ ခ်င္းပါတီမ်ားမဟာမိတ္အဖြဲ႔ အျဖစ္ေပါင္းစည္းကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ပါတီအားလံုးမွ ကိုယ္စားလွယ္ညီတူညီမွ်ပါ၀င္သည့္ ညီလာခံ က်င္းပၿပီး တစ္ပါတီအျဖစ္ ေပါင္းစည္းေရးကို အတည္ျပဳရန္ျဖစ္သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code