တိုင္းရင္းသား မီဒီယာမူ၀ါဒတစ္ရပ္ေရးဆြဲရန္ ၅ ႀကိမ္ေျမာက္ တိုင္းရင္းမီဒီယာညီလာခံတြင္ သေဘာတူ

0

တိုင္းရင္းသားမီဒီယာမ်ားဖြံၿဖိဳးတိုးတက္လာေရးႏွင့္ ေရရည္ရပ္တည္ႏုိင္ေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသား မီဒီယာမူ၀ါဒ (မူႀကမ္း) တစ္ရပ္ကိုေရးဆြဲသြားရန္ ကယားျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ ဇြန္လ ၂၆ မွ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခ ဲ့ေသာ (၅) ႀကိမ္ေျမာက္ တိုင္းရင္းမီဒီယာညီလာခံတြင္ သေဘာတူဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

Burma News International (BNI) မွ အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ ဦးႏုိင္ကေဆာ့မြန္က ”က်ေနာ္တို႔တိုင္းရင္းသား မီဒီယာေတြရဲ့အခန္း က႑ေပါ့ေနာ္ ျပည္ေထာင္စုအေနအထားမွာေရာကိုယ့္ရဲ့ျပည္နယ္ အေနထား မွာေရာအသိ မွတ္ျပဳေပးဖို႔နဲ႔ က်ေနာ္တို႔ရဲ့ အခန္းက႑ ကပီပီျပင္ျပင္ေပၚဖို႔ေပါ့ေနာ္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းကခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ မီဒီယာဥပေဒေတြမွာ လည္းတိုင္းရင္းသား အခန္းက႑ေတြ မပါဘူးျဖစ္ေနတယ္၊ မပါေတာ့ကာက်ေနာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားမီဒီယာမူ၀ါဒကို ေရးဆြဲႏုိင္ျခင္းအားျဖင့္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားေတြ လည္းဒါေတြရွိသင့္ တယ္ လုပ္ေပးသင့္တယ္စသျဖင့္ေပါ့ေနာ္ သူတို႔ရဲ့ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒျပဌါန္း တဲ့အခါ မွာေရာေျပာလို႔ရတာေပါ’’ ဟုေျပာသည္။

BNI မွ ႀကီးမူးက်င္းပေသာ (၅) ႀကိမ္ေျမာက္ တိုင္းရင္းမီဒီယာညီလာခံတြင္ ျပည္နယ္ (၇)ခုမွ တို္င္းရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ လက္ရွိအေျခေနေဆြးေႏြးျခင္း၊ တို္င္းရင္းသားမီဒီယာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ မီဒီယာတြင္ မသန္စြမ္းႏွင့္ အမ်ဴိးသမီးမ်ားအခန္းက႑၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းတြင္ သတင္းေထာင္မ်ား၏ လံုျခံဳေရးကိစၥ၊ လြတ္လပ္စြာ သတင္းရယူပိုင္ခြင့္မ်ားကိုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ယခုလက္ရွိအေျခအေနတြင္ ျပည္နယ္တစ္ခ်ဴိ႕တြင္ တိုင္းရင္းသားမီဒီယာမ်ားအားအသိအမွတ္ျပဳမႈမရွိျခင္း၊ အစိုးရ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းလြတ္လပ္စြာ သတင္းရယူခြင့္မရွိျခင္းတို႔ရင္ဆိုင္ေနၾကရၿပီးယင္း ကိစၥက ိုေျဖရွင္းရန္ အေရႀကီးေၾကာင္းဦးႏုိင္ကေဆာ့မြန္ကေျပာသည္။

“ ျပည္နယ္တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုကေတာ့မတူဘူးေပါ့၊ တစ္ခ်ဴိ႕ျပည္နယ္ကေတာ့ အစိုးရေရာလႊတ္ေတာ္ေရာမီဒီယာေတြ ႀကိဳဆိုတယ္၊ ၀န္ႀကီးခ်ဴပ္၊ ၀န္ႀကီးေတြနဲ႔အင္တာဗ်ဴးေတြရတယ္၊ မီဒီယာေတြကိုလြတ္လြတ္လပ္လပ္ေပးထားတဲ့ ျပည္နယ္ေတြရွိ သလိုညီလာခံမွာက်ေနာ္တို႔ၾကားရသေလာက္ဆိုရင္ တစ္ခ်ဴိ႕ျပည္နယ္မွာေတာ့ မီဒီယာကို လႊတ္ေတာ္ ထဲေပးမ၀င္ဘူး၊ အေရးႀကီးကိစၥေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ ႏွင္ထုတ္လိုက္တာတို႔ အဲဒါေတြရွိ လာတယ္ လို႔ၾကား ရတဲ့အခါမွာစတုတၳမ႑ိဳင္ျဖစ္တဲ့ မီဒီယာကိုအသိအမွတ္မျပဳရင္ သူတို႔ျပည္နယ္ရဲ့ ဒီမိုကေရစီက ဘယ္လ ို သြားမလဲေမးခြန္းေမးစရာေတြျဖစ္လာတယ္၊ ဒီကိစၥကိုေျဖရွင္းဖို႔လိုပါတယ္” ဟုေျပာသည္။

(၅)ႀကိမ္ေျမာက္ တိုင္းရင္းမီဒီယာညီလာခံတြင္ ျပည္နယ္ (၇)ခုမွ တိုင္းရင္းသားမီဒီယာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးအေျခစိုက္ ပင္မမီဒီယာအဖြဲအစည္းမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအပါအ၀င္ ကိုယ္စား လွယ္ (၁၇၆)ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး (၆) ႀကိမ္ေျမာက္ တို္င္းရင္းမီဒီယာညီလာခံကိုကရင္ျပည္နယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾက သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code