တာ႐ုိင္းတိရစာၦန္ႏွင့္ သဘာဝအပင္မ်ားကာကြယ္ရာတြင္ ျပည္သူႏွင့္ ပူးေပါင္းမွ ေအာင္ျမင္မည္ဟု ခ်င္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ

0

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေတာ႐ုိင္းတိရစာၦန္မ်ား၊ သဘာဝအပင္မ်ားကာကြယ္ေရးႏွင့္ သဘာဝ နယ္ေျမမ်ားထိန္းသိမ္းျခင္းဆုိင္ရာတြင္ ခရုိင္၊ ၿမဳိ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာမ်ားရွိ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မွသာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခ်င္းျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဆလိုင္းလ်န္လြယ္က ေျပာသည္။

အဆိုပါကိစၥကို ဟားခါးၿမဳိ႕ ၿမဳိ႕နယ္စုေပါင္းရံုးအစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႕၌ က်င္းပသည့္ ခ်င္းျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ေတာ႐ုိင္းတိရစာၦန္မ်ား၊ သဘာဝအပင္မ်ားကာကြယ္ေရးႏွင့္ သဘာဝ နယ္ေျမမ်ားထိန္းသိမ္းျခင္းဆုိင္ရာ အစည္းအေဝး တြင္ ယခုကဲ့သို႕ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဟားခါးၿမဳိ႕ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္သည္ သဘာဝအားျဖင့္ ေတာင္တန္းေဂဟစနစ္တြင္ ပါဝင္ၿပီး ထူးျခားသည့္ဘူမိ႐ုပ္သြင္၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးတမ္း အစဥ္အလာမ်ားရွိေၾကာင္း၊ သဘာဝေဂဟစနစ္မ်ားကုိ ေလးစားတန္ဖုိးထားၿပီး ေတာ႐ုိင္းတိရစာၦန္ႏွင့္ သဘာဝအပင္မ်ား ကာကြယ္ေရး ႏွင့္ သဘာဝနယ္ေျမမ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္းတုိ႔ကုိ ပုိမုိထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ဆက္လက္၍ ဝန္ႀကီးက “ေတာ႐ုိင္းတိရစာၦန္မ်ား စည္းကမ္းမဲ့ သတ္ျဖတ္ျခင္းမရွိေစေရးအတြက္ တားဆီးပိတ္ပင္ကာ က်ဴးလြန္သူ မ်ားကုိ ဥပေဒအရ ထိေရာက္စြာ အေရးယူႏုိင္ရန္လုိအပ္တယ္၊ ေနာင္လာေနာက္သား မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းမ်ား ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းၿပီး လက္ဆင့္ကမ္းေပးႏုိင္ရန္ လိုတယ္။

”လြန္ခဲ့သည့္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႕တြင္ ခိုႏႈမ္းသုန္သတင္းဌာနတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မွာ ခ်င္းအက္ဥပေဒအရ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ လိုင္စင္မဲ့ေသနတ္ ကိုင္ေဆာင္ပါက ေထာင္ဒဏ္ (၇) ႏွစ္ထိ ခ်ခံႏုိင္သည့္အတြက္ လိုင္စင္မဲ့ေသနတ္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနသို႔ အပ္ႏွံၾကရန္ ခ်င္းျပည္နယ္ဥပေဒအရာရွိခ်ဴပ္ ပူးဆန္နီထန္က်ဴံးကေျပာဆိုခဲ့သည္။

“ခ်င္းအက္အရ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ လိုင္စင္ရွိတဲ့ေသနတ္ေတာ့ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ရွိတယ္ ခုေနာက္ပိုင္းေတာ့ လိုင္စင္ထုတ္မေပး ေတာ့ဘူး၊ ေက်းရြာေတြမွာ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္က လိုင္စင္မဲ့ေသနတ္ေတြဘဲကိုင္ေနၾကတယ္၊ လႊတ္ေတာ္ကလည္း ေတာရိုင္းတိရိစာၦန္ေတြ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ မ်ဴိးပ်က္ေတာ့မယ္ကာကြယ္ဖို႔လိုလာၿပီဆိုၿပီး ေျပာတာေတြရွိ တာေပါ့ေနာ္၊ ဒါေၾကာင့္ ေသနတ္ေတြရွိတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ မကိုင္ေတာ့နဲ႔ ရဲမွာအပ္ ဒါမွမဟုတ္ရင္ လြင့္ပစ္ၾကပါ’’ ဟု ပူးဆန္နီထန္က်ဴံးကေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္ဦးဆန္နီထန္းက်ဳံးက ေတာ႐ုိင္းတိရစာၦန္ႏွင့္သဘာဝအပင္မ်ား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ သဘာဝနယ္ေျမမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒကုိလည္းေကာင္း၊ ေခတၱျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ရဲမွဴးႀကီးစုိးလြင္မုိးက ခ်င္းျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး႐ုံးမွ လုိင္စင္မဲ့ လက္နက္မ်ား ကုိင္ေဆာင္မႈမရွိေစေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴးဦးဝင္းႏိုင္က ေတာ႐ုိင္းတိရစာၦန္ႏွင့္ သဘာဝအပင္မ်ားကာကြယ္ေရးႏွင့္ သဘာဝနယ္ေျမမ်ားထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈအေျခအေနတုိ႔ကုိလည္းေကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပၾကသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ကာတို၊ ႏွစ္လုံးျပဴးေသနတ္ႏွင့္ အမဲလိုက္ရာတြင္ အသံုးျပဳေလ့ရွိၾကေသာ လက္လုပ္ေသနတ္မ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ေနၾကသည္။ လိုင္စင္မဲ့ေသနတ္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အမွ် အမဲလိုက္သူမ်ားျပားလာသည့္အတြက္ ေတာရိုင္းတိရိစာၦန္မ်ား မ်ဴိးသုန္းေပ်ာက္ကြယ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိလာေၾကာင္းသိရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code